Huisregels en Corona!

Corona:

 • Wanneer een bandlid koorts heeft of andere corona gerelateerde verschijnselen, is het niet toegestaan het muziekcentrum te betreden.
 • Houd je aan de in het muziekcentrum aangegeven 1,5 mtr afstand.
 • Desinfecteer voor en na het betreden van de oefenruimte en de toilette je handen met de aanwezige desinfectie gel.

 Samen komen we er wel doorheen!

 • ¬†Annuleringen moeten minimaal 48 uur voor aanvang oefensessie worden gemeld
 • Bij te late annuleringen wordt de huur doorberekend
 • Gebruikers en/of bezoekers dienen ten alle tijden aanwijzingen van het personeel op te volgen
 • Het gebruik en de handel in zowel soft als harddrugs is binnen of op het terrein van het muziekcentrum verboden
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties binnen of op het terrein van het muziekcentrum te nuttigen
 • Eventuele gebreken aan apparatuur of andere zaken binnen de oefencabine dienen direct na constatering bij het personeel van The Box gemeld te worden
 • De medewerkers behouden zich het recht voor bagage te controleren
 • Bij geconstateerd wangedrag kan het personeel de betreffende personen de toegang tot het pand ontzeggen
 • Aan de bar gekochte consumpties mogen in de oefencabines worden genuttigd mits na gebruik netjes wordt opgeruimd
 • Het gebruik van discriminerende/racistische teksten is verboden. Dit zelfde geldt voor discriminerend/racistisch gedrag
 • Het is niet toegestaan de in de oefencabines aanwezige apparatuur naar andere oefencabines te verplaatsen
 • Bands dienen de oefencabine tijdig te verlaten
 • Gedurende de huurperiode is de band verantwoordelijk voor de oefencabine en alle hierin aanwezige apparatuur
 • Schade aan apparatuur van The Box ontstaan door ondeskundig gebruik wordt doorberekend aan de band
 • The Box is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van apparatuur en andere eigendommen van derde
 • Indien sprake is van de huur van kastruimte, dan geschiedt dit volledig op risico van de huurder
 • Huurder dient zelf voor eventuele verzekering van in de kast opgeslagen apparatuur zorg te dragen
 • Verhuurder verstrekt geen alcohol onder de 18 jaar
 • Iedere aanwezige in de gehuurde ruimtes moet op verzoek van verhuurder zijn/haar identiteitsbewijs laten zien

De directie van muziekcentrum The Box is gerechtigd om de regels zoals hierboven genoemd te wijzigen of aan te passen.